O kancelarii

Aleksandra Dziubińska
Radca Prawny

Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Absolwentka kierunku Prawo Stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (pracę magisterską na temat ” Oceny dowodów w procesie cywilnym” obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego), Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w czasie nauki praktykując, a następnie pracując w kancelariach prawnych i spółkach. Po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu radcowskiego obsługiwała międzynarodową spółkę budowlaną w Warszawie będącą Generalnym Wykonawcą. Wieloletnia praca w zawodzie prawnika pozwoliła jej zdobyć doświadczenie w zakresie szeroko pojętych spraw cywilnych, karnych, administracyjnych i gospodarczych. Podczas pracy zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie kontraktów, przygotowywania umów i ich opiniowania, negocjowanie umów, tworzenia opinii prawnych i aktów wewnętrznych, sporządzania wniosków (KRS i księgi wieczyste) i pism procesowych, obsługi przedsiębiorców, prowadzenia postępowania likwidacyjnego w zakresie ubezpieczeń i odszkodowań, współpracy z zakładami ubezpieczeń, windykacji i kontaktu z klientem, a także udzielania porad prawnych ze wszelkich dziedzin prawa. Cechuje ją odpowiedzialność, terminowość i dobry kontakt z klientem. Należy do osób godnych zaufania.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami różnych instancji oraz innymi organami i urzędami. Chętnie podejmuje się prowadzenia skomplikowanych spraw niezależnie od ich zawiłości. Wykonuje swoją pracą z pasją i zaangażowaniem, dbając o wysoką jakość usług i zadowolenie klienta. Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie poszukując najlepszych rozwiązań.

Interesuje się prawem karnym, w szczególności prawem karnym wykonawczym. Jest autorem publikacji z zakresu prawa karnego wykonawczego, wygłaszała referaty na konferencjach zawodowych. Ponadto, interesuje się prawem medycznym i dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne. Przygotowuję pracę doktorską z zakresu prawa karnego wykonawczego.

Zawód radcy prawnego wykonuje w formie indywidualnej kancelarii prawnej, w ramach której oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym, przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym. Aktywnie uczestniczy w życiu samorządu zawodowego radców prawnych w Łodzi. Uczestniczyła w projekcie „Szkoła bliższa prawu” prowadząc zajęcia dydaktyczne w szkole podstawowej i gimnazjalnej. Współautorka sylabusów na studia z zakresu prawa.

Jedną z form rozwiązywania sporów oferowaną przez Kancelarię jest mediacja, będąca pozasądowym sposobem rozwiązywania sporów pozwalająca zazwyczaj na szybsze i mniej kosztowne załatwienie sprawy. Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i cieszącego się zaufaniem mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach między osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, np.
- mediacje cywilne, np.: w sporach konsumenckich, spory sąsiedzkie, sprawy o eksmisję, zniesienie współwłasności, w sporach wynikających z niewykonanie lub nienależyte wykonanego zobowiązania, w sprawach spadkowych,
- mediacje gospodarcze, np.: o zapłatę, naruszenie praw autorskich,
- mediacje pracownicze,
- mediacje rodzinne,
- mediacje karne.

Obszar działania Kancelarii to cała Polska. Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów: OC podstawowe – ubezpieczenie indywidualne i OC dodatkowe – ubezpieczenie grupowe. Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł. W wolnym czasie biega, jeździ konno, podróżuje, czyta.